Accessibilitat

Hi ha el compromís de fer accessible aquest lloc web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://cruceroscostadecalvia.es/ excloent-ne els continguts incrustats provinents d’altres dominis.

Situació de compliment.

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Preparació i estat daccessibilitat.

Aquesta declaració va ser preparada el 15 de gener de 2024.
El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per CRUCEROS DE CALVIA, S.A.

Última revisió de la declaració: 25 de març de 2024.

Contingut no accessible.

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels motius següents:

Manca de conformitat:
Poden existir algunes imatges l’alternativa de les quals no estigui implementada o no sigui correcta – – Requisit 9.1.1.1 Contingut no textual UNE-EN 301549:2022. Als formularis, hi pot haver camps que no se n’hagin facilitat l’emplenament a través de sistemes automàtics – Requisit 9.1.3.5 Identificar el propòsit de l’entrada UNE-EN 301549:2022. Podrien haver-hi errors puntuals d’edició en alguna pàgina web. Càrrega desproporcionada: No és aplicable. El contingut no entra dins làmbit de la legislació aplicable.

Podrien existir fitxers ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d’accessibilitat. Hi pot haver continguts de tercers que no estiguin desenvolupats en aquesta Unitat, ni sota el seu control, com a fitxers ofimàtics de diferents organismes que s’hagin de publicar en aquest lloc.

Observacions i dades de contacte.

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat [article 10.2.a) del RD 1112/2018 com, per exemple:

Informar sobre qualsevol possible incompliment per part daquest lloc web.
Transmetre altres dificultats daccés al contingut.
Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web a través del següent formulari de contacte trucant al telèfon 971 131 211.

Podeu presentar:

Una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018
Una sol·licitud d’informació accessible relativa a:
Continguts que estan exclosos de làmbit daplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix larticle 3, apartat 4.
Continguts que estan exempts del compliment dels requisits daccessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

A la sol·licitud d’informació accessible, cal concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Les comunicacions seran rebudes i tractades per CRUCEROS COSTA DE CALVIA, S.A.

© Copyright - Cruceros Costa de Calvia, S.A. 2024